Giới thiệu

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG TY CP FTH PACIFIC

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

ĐIỆN THOẠI

1

Ông PHẠM THANH HÀ

Chủ tịch HĐTV

Ths Quản trị kinh doanh

Công ty CP FTH Pacific

092729 1975

2

Ông TRẦN VĂN TƯỜNG

Giám đốc

Cử nhân

Công ty CP FTH Pacific

0984623556

3

Ông PHẠM TUẤN ANH

Phó giám đốc

Cử nhân kinh tế

Công ty CP FTH Pacific

0912899168

4

Bà HOÀNG VIỆT KHÁNH

Ban Cố Vấn

Ths Quản trị kinh doanh

Viện Khoa học GDNN

0967515189

5

Ông PHẠM THANH LOAN

Ban Cố Vấn

Tiến sỹ

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển

0984975057

6

Ông ĐỖ TRUNG TIẾN

Ban Cố Vấn

Ths Luật

Công ty CP FTH Pacific

0914335878

7

Bà HOÀNG THỊ THANH HUYỀN

Ban Cố Vấn

Ths Luật

Giám đốc Công ty Luật Solis

024.32336233

8

Ông PHẠM THANH LƯU

Ban Cố Vấn

Tiến sỹ

Giảng Viên Trường Việt Xô

0966812482

9

Ông NGUYỄN ANH QUÂN

Ban Cố Vấn

Ths Quản trị kinh doanh

Viện trường Viện nghiên cứu GDNN

024.3203 6789

10

Ông NGUYỄN ĐÌNH VINH

Ban Cố Vấn

Ths Quản trị kinh doanh

"Viện Năng Xuất Chất Lượng Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống QL Chất lượng "

0902294668

11

Ông LÊ MINH TUẤN

Phó giám đốc

Ths. Kỹ sư CNTT

"Công ty CP FTH Pacific Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống QL Chất lượng "

0943822209

12

Bà NGUYỄN THỊ HIỀN

Kế Toán trưởng

Ths Kế Toán

Công ty CP FTH Pacific

0968136785

13

Ông VŨ ĐÌNH ĐIỂM

TP Dự Án 1

Cử nhân kinh tế

Công ty CP FTH Pacific

0911045123

14

Ông VŨ NGUYÊN GIÁP

TP Dự Án 2

Kỹ sư

Công ty CP FTH Pacific

0904862355

15

Ông LÊ THẾ ANH

TP Kỹ Thuật 1

Kỹ sư CNTT

Công ty CP FTH Pacific

0333545135

16

Ông LÊ THẾ AN

TP Kỹ Thuật 2

Kỹ sư CNTT

Công ty CP FTH Pacific

0888791079

17

Ông LƯU HUY QUANG

TP Kỹ Thuật 3

Kỹ sư CNTT

Công ty CP FTH Pacific

0948801886

18

Ông VŨ MẠNH TÙNG

TP Dự Án 3

Ths - Kỹ sư CNTT

Công ty CP FTH Pacific

0987438088

19

Bà VŨ THỊ HUẾ

TP Hành chính

Cử nhân

Công ty CP FTH Pacific

0987438088

20

Bà TRẦN THỊ HƯỜNG

TP QHKH

Ths Kế Toán

Công ty CP FTH Pacific

0977152575